Дитинство - це ранок життя дитини, а ранок має бути щасливим
Вівторок, 22.05.2018, 18:46
Вітаю Вас, Гість
Головна Реєстрація RSS
Головна » Статті » Мої статті

30 ігор логіко-математичного спрямування

1. Назви одним словом
Мета: Розвиток вміння називати геометричні фігури одного виду узагальнюючим словом.
Матеріал: Геометричні фігури одного виду (великі і маленькі квадрати; різнокольорові трикутники і т.д.).
Зміст гри: Перед дитиною викладаються 4 картки з зображені женіем геометричних фігур одного виду. Дитина повинна назвати фігури одним словом.
2. Підбери за величиною
Мета: Розвиток вміння классифи-царювати геометричні фігури за однією ознакою (розмір).
Матеріал: Геометричні фігу-ри (квадрати, прямокутники, кру-ги і т.д.) двох розмірів - великі і маленькі.
Зміст гри: Педагог кла-дет на стіл два кола. Близько біль-шого кола діти кладуть великі фі-Гури. Близько маленького кола - ма-ленькие. Гра проводитиметься з не-великою групою дітей (6-7 чол.).
3. Знайди зайву фігуру
Мета: Розвиток вміння порівнювати геометричні фігури між собою, виявляти фігуру, відмінну від інших.
Матеріал: Квадрат, трикутник, прямокутник, коло, цифри: «2», «3», «4», «5», «6».
Зміст гри: Дитині дається завдання - знайти зайву фігуру. (Коло, він без кутів). Тепер серед ос-тавшіхся фігур знайти зайву. (Тре-кутник, у інших фігур по чоти-ре кута). А як називаються залишилися фігури? (Чотирикутники). З чи-сел «2», «3», «4», «5», «6» вибрати ті, які підходять до цієї групи фігур. (Три чотирикутника, чотири - у ка-ждой фігури по чотири кути).
4. Підбери відповідне
Мета: Розвиток вміння порівняй-вать геометричні фігури між собою, виявляти загальний ознака і підбирати фігуру за загальним при-знаку.
Матеріал: Картки з зображення-ням різноманітних геометричних фігур.
Зміст гри: Перед дитину-кому викладаються три картки із зображеними на них геометричні-ськими фігурами, що знаходяться в будь-якої залежності. Завдання ре-бенка - підібрати четверту кар-точку з відповідною геометричною фігурою.

5. Що підходить?
Мета: Розвиток вміння порівнювати геометричні фігури між собою, класифікувати за ознакою фор-ми, приєднувати нові фігури до наявних груп, позначати ос-вання групи словом.
Матеріал: Чотири четирехуголь-ника, три трикутника, цифри «3», «4».
Зміст гри: Дітям дано два чотирикутника і два трикутник-ка, вони ділять фігури на підставі форми. Потім педагог показує де-тям один трикутник і два чотирьох-кутника і просить приєднати їх до вже наявних груп. Питання: до якої групи підходить число «3», а до якої число «4»? (Три трикутника, у кожного по три кути, чотири пари-рехугольніка, у кожного по чотири кути).
6. Розділи фігури
Мета: Розвиток вміння порівнювати геометричні фігури між собою, класифікувати за ознакою раз-міра, вміння співвідносити цифри з ознаками освічених груп, пояснювати свій вибір.
Матеріал: Три великих квадрата, п'ять маленьких квадратів одного і того ж кольору, цифри «2», «3», «4», «5», «7», «8», «10».
Зміст гри: Дитина повинна розділити фігури на дві групи (за розміром). З чисел «2», «3», «4», «5», «7», «8», «10» вибрати ті, які підходять до складаються групам, пояснити свій вибір. (Три великих квадрата, п'ять маленьких квадратів, вісім квадратів за все, чотири - у всіх квадратів по чотири кути).

7. Поділи на групи
Мета: Розвиток вміння порівнювати гео-метричні фігури між собою, виділяти зайву, відмінну від інших, классіфіці-ровать фігури за двома підставами (колір, розмір), вміння співвідносити цифри з при-знаками освічених груп, позначати групи узагальнюючим словом.
Матеріал: Чотири великих квадрата (три червоних, один зелений), два маленьких зелених квадрата, один маленький зелений круг, цифри «1», «2», «3», «4».
Зміст гри: Дітям задається по-прос: яка з цих фігур зайва? (Коло, інші фігури - квадрати). Дається за-ня - розділити всі квадрати на групи. (Два підстави класифікації: за кольором і розміром). Що можуть означати числа «1», «2», «3», «4»? (Один великий зелений квадрат, два маленьких квадрата, три великих крас-них квадрата, три зелених квадрата, чотири великих квадрата). Скільки всього квадра-тів? Порахуємо по порядку (перший, вто-рій ...).

8. Що змінилося?
Мета: Розвиток уваги, спостережливості, пам'яті, самоконтролю.
Матеріал: Чотири великих квад-рата (три червоних, один зелений), два маленьких зелених квадрата, один маленький зелений круг.
Зміст гри: Педагог пред-лага дітям - ви закриєте очі, я приберу один квадрат, і ви скажіть, ка-кой саме квадрат я прибрала: біль-шою або маленький, червоний або зе-лений. Коли діти будуть швидко справлятися із завданням, можна уб-рать відразу по 2-3 квадрата. Завдання направлено на розвиток уваги, спостережливості, пам'яті, самокон-троля, а так само готує дітей до поні-манію дії віднімання.
9. Подивися і розклади
Мета: Розвиток вміння порівнювати геометричні фігури між собою, розділяти фігури на задану кіль-кість груп, вміння співвідносити цифри з ознаками освічених груп, пояснювати свій вибір.
Матеріал: Два великих жовтих кола, три великих жовтих треуголь-ника, три маленьких зелених тре-кутника, цифри: «2», «5», «3»?
Зміст гри: Дається завдання розділити на дві групи (за різними ознаками: кольором і розміром - біль-шие жовті фігури і маленькі зе-ление; за формою - кола і треуголь-ники). Що можуть означати числа «2», «5», «3»? (Два великих жовтих кру-га, п'ять жовтих великих фігур, три великих жовтих трикутника, три маленьких зелених кола, три ма-ких зелених трикутника). Скільки всього фігур? (Одинадцять).

10. Куди віднести?
Мета: Розвиток вміння порівнювати гео-метричні фігури між собою, виявляти загальні ознаки фігур, співвідносити нові фігури з уже наявними, пояснювати свій вибір.
Матеріал: Два великих жовтих кола, три великих жовтих трикутника, три ма-ких зелених кола і три маленьких зе-ляних трикутника, жовтий коло, зелений овал, червоне коло, синій п'ятикутник.
Зміст гри: Фігури розділені на дві групи на підставі форми. Педагог показує жовтий коло, зелений овал, червоне коло, синій п'ятикутник, пропо-гаю вибрати ті, які можна додати до вже наявних груп. Пояснюючи свій вибір, діти практично приходять до визна поділу багатокутника: додаючи квадрат і п'ятикутник до трикутниках, вони звичайні-но кажуть: «Ці фігури з кутами, а кола - без кутів».

11. Що не підходить?
Мета: Розвиток вміння порівнювати геометричні фігури між собою, співвідносити їх між собою, виділяти спільне та відмінне.
Матеріал: Набір з 24 карток з зображенням геометричних фігур чотирьох видів (квадрат, трикутник, коло, ромб), трьох кольорів (синій, крас-ний, зелений), великого і маленько-го розміру.
Зміст гри: Перед дитиною викладаються по черзі картки із зображенням фігур, в яких од-на відрізняється від інших по како-му-якою ознакою. Дитину просять сказати, яка фігура не підходить і чому.

12. Додавання і віднімання
Мета: Підводити дітей до розуміння сенсу дії додавання і віднімання.
Матеріал: Два великих жовтих кола, три великих жовтих трикутника, три ма-ких зелених кола, три маленьких зеле-них трикутника, цифри від «1» до «9», знаки «плюс», «мінус».
Зміст гри: Педагог викладає перед дітьми фігури і питає: що може означати запис «2 + 3»? Складаючи різні групи, що відповідають цій записи, діти глибше усвідомлюють сенс дію-вия складання: два великих жовтих кола і три маленьких зелених кола, два великих жовтих кола і три великих жовтих квад-рата, два великих жовтих кола і три ма-ких зелених трикутника . Що б не входило до групи, її загальна кількісна характеристика постійна, а символічна модель (2 + 3) відображає загальну властивість всіх складаються груп незалежно від форми і кольору її об'єктів.

13. Відповідне до потрібного
Мета: Розвиток вміння порівнювати гео-метричні фігури між собою, виявляти загальний ознака і розділяти на групи по заданому ознакою.
Матеріал: Набір з 24 карток з з-ження геометричних фігур чотирьох видів (квадрат, трикутник, коло, ромб), трьох кольорів (синій, червоний, зелений), великого і маленького розміру.
Зміст гри: У цій грі усна інструкція не використовується. Дорослий мовляв-ча розкладає картки на групи по ка-кому-небудь ознакою (за формою, кольором, раз-міру). Розклавши 8-12 карток, передає ос-тальне дитині. Якщо він не зрозумів, що на-до робити, пояснює: «Клади підходяще до потрібного». Потім картки розклади-ються за іншою ознакою.

14. Знайди відрізняється кар-точку
Мета: Розвиток вміння аналізує-вать, виділяти властивості фігур, орі ентіроваться в розрізненні ознак.
Матеріал: Набір з 24 карток з зображенням геометричних фігур чотирьох видів (квадрат, трикутник, коло, ромб), трьох кольорів (синій, крас-ний, зелений), великого і маленько-го розміру.
Зміст гри: Картки ділять порівну між граючими. Педагог викладає на стіл картку, дитину-ку потрібно покласти картку з фігу-рій, що відрізняється тільки однією ознакою. Ця гра розвиває не тільки сприйняття форми, величини, кольору, але і швидку орієнтування в розрізненні цих ознак, логич-ність і обґрунтованість мислитель-них дій.

15. Знайди
Мета: Розвиток вміння порівнювати гео-метричні фігури між собою, виявляти загальний ознака і знаходити фігуру по за-цією ознакою.
Матеріал: Набір логічних блоків Дьениша.
Зміст гри: Педагог дає дітям завдання - Знайди всі фігури (блоки), як ця за кольором (за розміром, формою). Знайди не таку фігуру, як ця за кольором (за формою, розміром). Знайди всі такі фігури, як ця за кольором і формою (за формою і розміром, за розміром і кольором). Знайдений не такі фігури як ця за кольором і розміром (за кольором і фор-ме, за формою і розміром; за кольором, розміром і формою). Знайди такі ж, як ця за кольором, але іншої форми або такі ж за формою, але іншого розміру або такі ж за розміром, але іншого кольору. Знайди таку ж, як пред'являється фігура, за кольором і формою, але інші за розміром (такі ж за розміром і кольором, але інші за формою, а також вони ж за формою і розміром, але іншого кольору).
16. Ланцюжок
Мета: Розвиток уміння аналізувати, виділяти властивості фігур, знаходити фігуру по заданому ознакою.
Матеріал: Набір логічних блоків Дьениша.
Зміст гри: Від довільно ви-лайливої ​​фігури постарайтеся побудувати якомога більше довгий ланцюжок. Варіанти побудови ланцюжка:
• Щоб поруч не було фігур одина-кової форми (кольору, розміру, товщини);
• Щоб поруч не було однакових за формою і кольором фігур (за кольором і розміром, за розміром і товщині і т.п.);
• Щоб поруч були фігури однаковий-ші за розміром, але різні за формою і т.д .;
• Щоб поруч були фігури однаковий-вого кольору і розміру, але різної форми (однакового розміру, але різного кольору).

17. Другий ряд
Мета: Розвиток вміння аналізує-вать, виділяти властивості фігур, знахо-дить фігуру, відмінну за однією ознакою.
Матеріал: Набір логічних бло-ков Дьениша.
Зміст гри: Викласти в ряд 5-6 будь-яких фігур. Побудувати під ни-ми другий ряд, але так, щоб під ка-ждой фігурою верхнього ряду оказа-лась фігура іншої форми (кольору, розміру); такої ж форми, але іншого кольору (розміру); інша за кольором і розміром; не така за формою, розміром, кольором.
18. Доміно
Мета: Розвиток уміння аналізувати, виділяти властивості фігур, знаходити фігуру, відмінну за однією ознакою.
Матеріал: Набір логічних блоків Дьениша.
Зміст гри: Фігури діляться по-Рівне між учасниками (не більше 4 чоло-вік). Кожен гравець по черзі робить свій хід. При відсутності фігури хід пропуску-ється. Ходити можна по-різному. наприклад:
• Фігурами іншого кольору (форми, розміру);
• Фігурами того ж кольору, але іншого розміру або такого ж розміру, але іншої форми;
• Фігурами іншого кольору і форми (кольору і розміру, розміру і товщини);
• Такими ж фігурами за кольором і формою, але іншого розміру (такими ж за розміром і формою, але іншими за кольором);
• Хід фігурами іншого кольору, форми, розміру, товщини.

19. Розділи фігури
Мета: Розвиток уміння аналізувати, виділяти властивості фігур, класифікувати фігури за заданим ознакою.
Матеріал: Набір логічних блоків Дьенеша, іграшки: ведмедик, лялька, заєць і ін.
Зміст гри: Розділити фігури між ведмедиком і зайчиком так, щоб у ведмедика виявилися всі червоні фігури. Відповісти на питання:
 Які фігури виявилися у ведмедика? (Всі червоні).
 А у зайчика? (Все не червоні).
Спробуйте розділити фігури по-іншому:
• Щоб у ведмедика виявилися всі круглі фігури;
• Щоб зайцю дісталися всі великі;
• Щоб зайцю дісталися всі жовті і т.д.

20. Розділи фігури 2
Мета: Розвиток уміння аналізувати, виділяти властивості фігур, класифікувати фігури за двома ознаками.
Матеріал: Набір логічних блоків Дьенеша, іграшки: ведмедик, лялька, заєць і ін.
Зміст гри: Розділити фігури між ведмедиком і зайчиком так, щоб у ведмедика виявилися всі сині фігури, а у зайчика все квадратні.
Після поділу фігур відповісти на під-тання. Наприклад: Які фігури дісталися тільки ведмедику? (Сині, квадратні). Тільки зайчику? (Квадратні, що не сині). Які фігу-ри підійшли відразу і ведмедику і зайчику? (Сині, квадратні). А які фігури нікому не по-дійшли? (Не сині, не квадратні).
Спробуйте розділити фігури по-іншому:
• Щоб у ведмедика виявилися всі трикутні, а у зайчика - все більші;
• Щоб ведмедику дісталися всі маленькі, а зайчику - все прямокутні;
• Щоб у ведмедика виявилися не-круглі, а у зайчика - все жовті.

21. Розділи фігури 3
Мета: Розвиток уміння аналізувати, ви-ділячи властивості фігур, класифікувати фігу-ри за трьома ознаками.
Матеріал: Набір логічних блоків Дьєн-ша, іграшки: Буратіно, Незнайко, Чебурашка.
Зміст гри: Розділити фігури між Буратіно, Чебурашкою і Незнайкой так, щоб у Буратіно опинилися всі круглі фігури, у Чебурашки - все жовті, у Незнайки все біль-шие.
питання:
• Які фігури дісталися тільки Бурат-но? (Круглі, що не жовті, маленькі).
• Які фігури отримав Чебурашка? (Жовті, маленькі, круглі).
• Які фігури дісталися тільки незнаю-ке? (Великі, що не жовті, некруглі).
• Які фігури підійшли відразу і Бурат-но і Чебурашку? (Круглі, жовті, маленькі).
• Які фігури дісталися відразу і Бура-тино і Незнайку? (Круглі, великі, що не жел-ті).
• Які фігури підійшли відразу Незнайка та Чебурашку? (Великі, жовті, некруглі).
• А які фігури виявилися нічиї? (Великі, некруглі, що не жовті).
22. Знайди потрібний блок
Мета: Розвиток логічного мис-лення, вміння кодувати і ДЕКОДАХ-ровать інформацію.
Матеріал: Комплект логічних блоків Дьенеша, картки - позначення-чення властивостей.
Зміст гри: Діти розглядають ють картки, на яких умовно позначені властивості блоків (колір, форма, розмір, товщина). Потім ре-Бенк пред'являється картка і пропонується знайти всі такі ж бло-ки, назвати їх. Аналогічно проводять-ся ігрові вправи з двома і бо-леї картками.

23. Знайди потрібний блок 2
Мета: Розвиток логічного мис-лення, вміння кодувати і ДЕКОДАХ-ровать інформацію.
Матеріал: Комплект логічних блоків Дьенеша, картки з негативно-ням властивостей.
Зміст гри: Діти розглядають ють картки, на яких умовно позначені заперечення властивостей бло-ков (колір, форма, розмір, товщина). Потім дитині пред'являється карточ-ка і пропонується знайти всі такі ж блоки, назвати їх. Аналогічно прово-дяться ігрові вправи з двома і більше картками.

24. Вгадай, яку фігуру я зага-дав
Мета: Розвиток логічного мис-лення, вміння кодувати і ДЕКОДАХ-ровать інформацію.
Матеріал: Комплект логічних блоків Дьенеша, картки - позначення-чення властивостей, картки з запереченням властивостей.
Зміст гри: Педагог викл-дивать перед дитиною набір карто-чек, що описують будь-якої блок. Дитина знаходить потрібний блок і, якщо відповідь правильна, сам загадує і описи-кість за допомогою карток будь-якої блок.

25. Дерево
Мета: Розвиток уміння аналізувати, ви-ділячи властивості фігур, класифікувати фігу-ри за кількома ознаками.
Матеріал: Комплект з 24 фігур (чотири форми, три кольори, дві величини). Кожна фігу-ра - носій трьох важливих властивостей: форми, коль-та, величини, і відповідно до цього назва фігури складається з назви трьох властивостей: крас-ний, великий прямокутник; жовтий, малень-кий коло; зелений, великий квадрат і т. п.
Зміст гри: На малюнку зображено дерево, на якому повинні «вирости» фігури. Щоб дізнатися, на якій гілці яка «виросте» фігура, візьмемо, наприклад, зелений, маленький прямокутник і почнемо рухати його від кореня дерева вгору по гілках. Дотримуючись вказівником кольору, ми повинні рухати фігуру по правій гілці. Дійшли до розгалуження. З якої гілки дві-гаться далі? По правій, у якій зображений прямокутник. Дійшли до наступного разу-розгалуження. Далі ялинки показують, що по лівій гілочці повинна просуватися велика фігура, а по правій - маленька. Значить, ми підемо по правій гілці. Тут і повинен «ви-рости» маленький зелений прямокутник. Так само чинимо з іншими фігурами. Анало-гічно проводитися гра з наступним рисун-ком.

26. Гра з одним обручем
Мета: Розвиток вміння розбивати мно-дружність по одній властивості на два подмн-дружність, виробляти логічну операцію «не».
Матеріал: Обруч, комплект логічних блоків Дьенеша.
Зміст гри: Перед початком гри з'ясовують, яка частина ігрового листа знахо-диться всередині обруча і поза ним, встановлюється вають правила: наприклад, мати у своєму розпорядженні фігу-ри так, щоб всі червоні фігури (і тільки вони) опинилися поза обруча. Після располо-вання всіх фігур пропонується два питання: які фігури лежать всередині обруча? Які фігури опинилися поза обруча? (Припускаючи-ється відповідь: «поза обруча лежать все не крас-ні фігури»). При повторенні гри діти можуть самі вибирати, які блоки покласти всередині обруча, а які поза.

27. Гра з двома обручами
Мета: Розвиток вміння розбивати безліч по двом сумісним властивостями, виробляти логічні операції «не», «і», «або».
Матеріал: 2 обруча, комплект логічних блоків Дьенеша.
Зміст гри: перед початком гри не-обходимо з'ясувати, де знаходяться чотири об-ласті, які визначаються на ігровому аркуші двома обручами, а саме: всередині обох обручів; всередині червоного, але поза зеленого обруча; внут-ри зеленого, але поза червоного обруча і поза обох обручів (ці області потрібно обвести указкою).
1. потім називається правило гри. Напри-заходів, розташувати фігури так, щоб усередині червоного обруча опинилися всі червоні фігури, а всередині зеленого всі круглі.
2. після вирішення практичного завдання по розташуванню фігур діти відповідають на питан-си: які фігури лежать всередині обох обручів; всередині зеленого, але поза червоного обруча; Гру з двома обручами доцільно проводити мно-го раз, варіюючи правила гри.
Примітка: У варіантах 5 і 6 загальна частина залишається порожньою. Треба з'ясувати, чому немає фі-гур одночасно червоних і зелених, а також немає фігур одночасно круглих і квадратних.
28. Гра з трьома обручами
Мета: Розвиток вміння розбивати безліч по трьом сумісним властивістю, виробляти логічні операції «не» «і», «або», розвиток доказовості мислення.
Матеріал: 3 обруча, комплект логічних блоків Дьенеша.
Зміст гри: Педагог кладе на підлогу три різнокольорових (червоний, синій, жовтий) об-ручатися так, щоб утворилося 8 областей.
Після того як ці області відповідаю щим чином названі по відношенню до обручів (всередині всіх трьох обручів, усередині червоного і синього, але поза жовтого і т.д.), пропонується рас-покласти блоки, наприклад, так, щоб усередині червоного обруча опинилися всі червоні блоки, всередині синього - все квадратні, а всередині заліз-того - все більші. Які блоки лежать:
• всередині всіх трьох обручів; всередині крас-ного і синього, але поза жовтого обруча;
• всередині червоного і жовтого, але поза сі-нього; всередині червоного, але поза синього і поза заліз-того обруча;
• всередині синього, але поза жовтого і крас-ного обруча; всередині жовтого, але поза червоного і синього обруча;
• поза всіх трьох обручів?
29. Де чий будинок?
Мета: Розвиток вміння аналізує-вать, виділяти властивості фігур, клас-сифицировать.
Матеріал: Комплект логічних блоків Дьенеша, таблиці з зображені женіем доріжок і будиночків.
Зміст гри: Перед дітьми таблиця № 1. Дитині потрібно допомогти кожній фігурі потрапити в свій будиночок, орієнтуючись на знаки-покажчики.
Аналогічно проводитися гра з таблицею № 2.
30. Допоможи фігурам вибратися з лісу
Мета: Розвиток логічного мислення, уміння міркувати.
Матеріал: Комплект логічних блоків Дьенеша, таблиця із зображенням лісу і доріжок.
Зміст гри: Перед дітьми табли-ца № 3 (Додаток 8). На ній зображений ліс, в якому заблукали фігурки. Потрібно допомогти їм вибратися з гущавини.
Спочатку діти встановлюють, для чого на розгалуженнях доріг розставлені знаки. Чи не перекреслені знаки дозволяють йти по своїй доріжці тільки таким постатям, як вони самі; перекреслені знаки - всім не таким, як вони, фігурам. Потім діти по оче-реді виводять кожну фігуру з лісу. При цьому міркують вголос, на яку доріжку кожен раз потрібно згорнути.

Категорія: Мої статті | Додав: Ягідка (21.02.2017)
Переглядів: 164 | Теги: дидактичні ігри логіко-математичног, розвиток логіки | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: