Дитинство - це ранок життя дитини, а ранок має бути щасливим
П`ятниця, 23.08.2019, 14:27
Вітаю Вас, Гість
Головна Реєстрація RSS

Звіт

завідуючої ДНЗ «Ягідка» Римарівської сільської ради
Дмитренко Лілії Анатоліївни
перед коллективом, батьками та громадськістю
за 2016-2017 навчальний рік

Зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про цівільну оборону»;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Закону України «Про відпустки»;

- Закону України «Про мови» ;

- Державного стандарту;

– «Базового компоненту дошкільної освіти»;

- Програми « Впевнений старт» та «Українське дошкілля»

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча, згідно з Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 25 місць, а в 2016 – 2017 н.р виховувалися 23 дітей раннього та дошкільного віку. В дитячому садку функціонує одна різновікова група «Калинка».

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, направлення медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

Дошкільний навчальний заклад «Ягідка» працює з 7.30 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем: з 10,5 - годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем і погоджується з відділом освіти Гадяцької РДА.

        Планування роботи ДНЗ «Ягідка» здійснювалося відповідно до Інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у2016/2017 навчальному році» від 16.06.2016 р. №1/9-315.

Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети модернізації роботи педагогічних кадрів відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти Базового компоненту  та головних річних завдань:

     1.Забезпечення наступності та якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової освіти до рівня сформованості життєвої компетенції особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед випуском їх до школи

      2. Оновлення підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти.

      3. Подальше впровадження провідних ідей В.О. Сухомлинського з національно-патріотичного виховання в роботу з дітьми.

        З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Проведена передплата фахових періодичних видань та періодики для дітей: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Медична сестра», «Малятко», «Пізнайко».

         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради «Рік навчальний вас вітає», «Шляхи оптимізації логіко-математичної діяльності дітей дошкільного віку»,  педагогічний колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації, педагогічні посиденьки, тренінги, педгодини. На базі ДНЗ «Ягідка» було проведено районне методичне об’єднання вихователів «Підвищення якості навчально-виховного процесу з дошкільниками шляхом застосування інноваційних технологій відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», де педагоги продемонстрували свою майстерність. Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Учасниками навчально – виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки (особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально – виховній роботі.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки.

- Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки,  музично – спортивні розваги, організовувалися виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за рахунок благодійних внесків батьків вихованців та бюджетних коштів. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групової кімнати, спальні, підсобних приміщень, ігрового майданчика.

Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані  іграшки відповідно до віку дітей та канцелярські товари. Але потребує часткової заміни м’який інвентар та посуд.

Фінансово-господарська діяльність ДНЗ у 2016-2017н.р. здійснювалась згідно з річним планом. Були виконані такі роботи :

· придбано дидактичний матеріал та методичну літературу;

· у медичний кабінет – медикаменти;

· у музичний зал придбано картини- 2 шт.;

· замінено двері у групі,спальні та музичному залі;

· ремонт порогу;

· пофарбовано підлогу в групі, спальні, музичному залі та коридорі;

· оформлена підписка періодичних видань;

· пофарбовано обладнання на ігровому майданчику.

За благодійні кошти хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам.

Всього Римарівською сільською радою виділено 403504 грн. 51 коп.

Колектив закладу складає 7 працівників, із них :

Педагогічних  -  4

Обслуговуючого персоналу - 3

Склад педагогічних кадрів на 2016-2017 навчальний рік :

  • Завідувач ДНЗ;
  • вихователі різновікової групи - 2;
  • музичний керівник – 1.

          із  педагогічних працівників:

  •  вища освіта –  у 2 педагогів,
  • середня спеціальна освіта -  у 2 педагогів

Відповідно до атестації:

  • кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії» – у 1 педагог,
  • кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» –  у 1 педагогів.

Курсова перепідготовка на 2016-2017 навчальний рік відповідно до плану. Курси підвищення кваліфікації при ПОІППО ім. М.В. Остроградського пройшли я, завідуюча та вихователь Галак Людмила Іванівна.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Дошкільний заклад добре підготувався до літнього оздоровчого періоду Завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів. В медичному кабінеті поповнили аптечку першої допомоги. Велика увага приділялась питному режиму та сезонному одягу дітей. В літній період діти забезпечені фруктами,овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

Харчоблок забезпечений кухарем, який має відповідну освіту. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного законодавства. Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування та з оплатою 50%. Я та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Режим харчування в закладі трьохразовий. Продукти харчування та продовольча сировина надходять в ДНЗ разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Завозять продукти регулярно. Заявки на них виконуються в повному обсязі. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується. Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується. Щоденне меню складається на 10 днів по періодах (на літньо-осінній та зимово-весняний) з урахуванням наявних продуктів харчування та затверджується Райпродспожив службою. Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби медичною сестрою. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці. Вихователями ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Постійний контроль якості страв та харчування дітей. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого садка ведеться і з боку Райпродспоживслужби, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

Вартість харчування дитини – 19 грн.75 коп. (25 грн 80 коп). Батьківська плата складає  - 7 грн 90 коп. тобто 40% від вартості. Ціна дітодня за звітний період зросла від 5,46 грн. до 7,90 грн. Зростання вартості зумовлене подорожчанням продуктів харчування.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється старшою медсестрою Романенко С.М. Проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення медичних карток дітей.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групі проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Створеною комісією проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програмою «Впевнений старт» та парціальною програмою «Про себе треба знати, про себе треба дбати», які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Створені належні умови для здійснення навчально – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

Я, як завідуюча провожу роботу з колективом, використовуючи усі психолого – педагогічні методи кадрової роботи. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

З метою морального стимулювання колектив ДНЗ «Ягідка» нагороджений подякою Гадяцького НМЦ за активну участь у методичні роботі району. Також дошкільний навчальний заклад в особі завідуючої нагороджений грамотою Відділу освіти Гадяцької РДА за зайняте ІІ місце у районному конкурсі «На кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу».

Стан дитячого травматизму:

Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

У дошкільному закладі організований батьківський комітет. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

Адміністрацією та вихователями ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації, індивідуальні форми роботи з батьками вихованців.

Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини.